Skulptura i zvuk, Novi Sad

Projekat „Skulptura i zvuk“ čini više objekata postavljenih u formu promenjive zvučne instalacije. Objekti koji čine instalaciju nastali su u više etapa procesom redizajniranja vojnih rekvizita (bombe, puške, granate, ručni bacači...). Redizajniranjem formi redizajnira se i njihova namena. U ovom procesu dobijaju se specifični utilitarni objekti koji mogu da se koriste za realizaciju zvuka- muzike.