Uzorci zgaženog, Beograd , Novi Sad, Beočin

Instalacija „Uzorci zgaženog“ deo je projekta „Interaktivna skulptura“ realizovan na tri lokacije. Tri različita objekta su postavljena u istom intervalu na tri različite lokacije. U Galeriju, kafe i teretanu. Instalacija ima za cilj da prikaže različitim ljudima istu stvar šta se dešava sa cvećem (simbol života) kada se po njemu dovoljno dugo gazi. Za potrebe ove instalacije dizajnirani su i realizovani posebni panoi u koje su upakovani segmenti instalacije „Za gaziti“ realizovane za potrebe 46. Oktobarskog salona u Beogradu.