Vršenja pritiska: gvožđe

Radovi iz serije „Pressed geometry“ realizovani su u materijalu gvožđe u fabici „Lakich“ u Mađarskoj za potrebe kolonije koju vlasnici organizuju. Rad u fabrici omogućio mi je upotrebu različitih presa i drugih alata za vršenje pritiska i samim tim priliku da sistem vršenja pritiska primenim i na forme načinjene od metala. Bojene geometrijske forme izlagao sam velikim pritiscima a kroz deformacije, oštećenja i pukotine može se izčitati ideja.