Vršenje pritiska: terakota

Radovi iz serije „Pressed geometry“ realizovani su u materijalu terakota i bojena terakota i predstavljaju početak istraživanja u polju skulpture. Sa idejom da se princip vršenja pritiska iz društva primeni na skulpturu. Odlučio sam da prikažem tačne geometrijske forme u terakoti i šta se sa njima dešava kada se pritisnu. Pritisak je vršen na forme manjih, srednjih i većih dimenzija iz pomoć posebno dizajniranih alata i priručnih presa.